Facebook Messenger

« English »

cập nhật: 2023-06-24

Cổng Messenger đang tạm ngưng hoạt động. trong giai đoạn thử nghiệm nên chỉ có tài khoản @trung.fun@anon.trung.fun mới có thể sử dụng được Cổng này.

Phần mềm tôi đang dùng là Slidge.

» Slidge «

Dự án này đang được phát triển rất kịch liệt dưới sự dẫn dắt của một quý ông người Pháp tên là Nicolas.

Để bắt đầu kết nối sang mạng Messenger hãy soạn tin nhắn:


  help   

và gửi về Cổng:


  xmpp:messenger.trung.fun   

Tin nhắn trên sẽ ra lệnh cho Cổng messenger.trung.fun liệt kê các cú pháp mà nó nhận.

Để dùng dịch vụ này, bạn sẽ cần phải kết nối với tài khoản của bạn trên mạng Messenger. Vậy nên bước tiếp theo là đăng ký vào Cổng với tin nhắn:


  register   

rồi nhập thông tin tài khoản của bạn theo hướng dẫn.

Khi cần trợ giúp, bạn có thể tham gia vào sảnh:


  xmpp:tràđá@hall.trung.fun?join   

Hoặc liên lạc tôi.

~*~